Contact Us:

FACTORY CHINA:Chenyu Packing Machinery Co., Ltd.

FACTORY TAIWAN:Geo Hon Enterprises Co., Ltd.

Hong Guan Machinery (Taiwan R&D)

John Chen/President/Chief Engineer


Tel:+86-512-58570036
Fax:+86-512-58532120
M.P.:+886-15151560718
E-mail:
johnchenboss@hotmail.com
cyfiller@gmail.com
SKYPE:johnchenboss
Add: Yanhangtou,Sanxing,Jinfeng Town,Zhangjiagang City,Jiangsu(China Factory)


Phone: +886-6-2715849
Fax: +886-6-2492324
Mobile: +886-935435587
SKYPE: :johnchenboss
Add: No.9, Taiyi 7th St., Rende Dist., Tainan City 71747, Taiwan(Taiwan Factory)